Noen nyttige tips for god bruk av oversetteren er;
  • Skriv inn ord eller setninger og få dem oversatt
  • Kopier inn tekst og få det oversatt
  • Sett på høyttaleren på din PC og få oversettelsen og orginal-teksten lest opp
  • Klikk på «oversett et dokument» for å laste opp et dokument fra din PC for oversettelse

Norsk (bokmål) oversetter

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Norsk (bokmål) oversetter

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter