Velkommen til norsk ordbok

På norskordbok.net finner du de nødvendige oppslagsverkene for å finne fram i det norske språk.

Prøv også; Norsk Skole – Skole og fag for elever, lærere og foreldre! Stiler, tekster, oversettelser og mye mer til hjelp i fremmedspråk, nynorsk- og bokmål-faget og andre fag!

Som du vil se av menyen ovenfor kan du velge mellom ordbok og oppslagsverk for norsk (bokmål), nynorsk og riksmål. I tillegg har vi et menyvalg for oversettelse av norsk (bokmål) til eller fra engelsk og 59 fremmedspråk.

Norskordbok.net gir deg den beste samlingen av ordbøker på internett.

Norskordbok.net er spesielt utviklet for å være et verktøy til elever og studenter på ungdomsskole, videregående skole, høyskole og universitet. Det er imidlertid viktig å forstå at den selvstendige tanke må brukes sammen med et elektronisk verktøy. Hjelpen man får fra dette verktøyet erstatter ikke elevens eller studentens behov for selv å anstrenge seg i det faget man benytter norskordbok.net.

Øvrige brukergrupper vi har fått henvendelser fra er; journalister, forfattere og offentlig ansatte som er pålagt å beherske både norsk (bokmål) og nynorsk.

Utover dette er det helt klart vårt inntrykk at det norske folk er veldig opptatt av sitt språk, spesielt de gruppene som ligger i «ytterkantene», de som benytter enten nynorsk eller riksmål. Bekymringen om forfall i det norske språk er nok betydelig overdrevet. Språket tilpasser seg hele tiden og nye ord tas opp i et moderne norsk språk, uavhengig om det er norsk (bokmål), nynorsk eller riksmål. Nettopp dette er det viktig og nyttig å kunne bruke en elektronisk ordbok til.

Norsk ordbok for norsk (bokmål), nynorsk og riksmål er knyttet til kilder som hele tiden holder disse ordbøkene oppdatert.

Når det gjelder oversettelse fra norsk (bokmål) til engelsk og 58 fremmedspråk er dette en elektronisk online oversetter som utvikles kontinuerlig. Oversetteren blir bedre og bedre, men man kan ikke sikre seg mot at visse oversettelser kan bli feil og dermed fremstå som uforståelige for den som leser oversettelsen. Man må derfor være forsiktig om man benytter oversetteren til oversettelser av sensitiv eller viktig informasjon.

Norskordbok.net tar ikke ansvar for feil og feiltolkninger som følge av søkeresultater på disse nettsidene.

————————–

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://norskordbok.net/1/norsk-ordbok/trackback/

Velkommen til norsk ordbok

På norskordbok.net finner du de nødvendige oppslagsverkene for å finne fram i det norske språk.

Prøv også; Norsk Skole – Skole og fag for elever, lærere og foreldre! Stiler, tekster, oversettelser og mye mer til hjelp i fremmedspråk, nynorsk- og bokmål-faget og andre fag!

Som du vil se av menyen ovenfor kan du velge mellom ordbok og oppslagsverk for norsk (bokmål), nynorsk og riksmål. I tillegg har vi et menyvalg for oversettelse av norsk (bokmål) til eller fra engelsk og 59 fremmedspråk.

Norskordbok.net gir deg den beste samlingen av ordbøker på internett.

Norskordbok.net er spesielt utviklet for å være et verktøy til elever og studenter på ungdomsskole, videregående skole, høyskole og universitet. Det er imidlertid viktig å forstå at den selvstendige tanke må brukes sammen med et elektronisk verktøy. Hjelpen man får fra dette verktøyet erstatter ikke elevens eller studentens behov for selv å anstrenge seg i det faget man benytter norskordbok.net.

Øvrige brukergrupper vi har fått henvendelser fra er; journalister, forfattere og offentlig ansatte som er pålagt å beherske både norsk (bokmål) og nynorsk.

Utover dette er det helt klart vårt inntrykk at det norske folk er veldig opptatt av sitt språk, spesielt de gruppene som ligger i «ytterkantene», de som benytter enten nynorsk eller riksmål. Bekymringen om forfall i det norske språk er nok betydelig overdrevet. Språket tilpasser seg hele tiden og nye ord tas opp i et moderne norsk språk, uavhengig om det er norsk (bokmål), nynorsk eller riksmål. Nettopp dette er det viktig og nyttig å kunne bruke en elektronisk ordbok til.

Norsk ordbok for norsk (bokmål), nynorsk og riksmål er knyttet til kilder som hele tiden holder disse ordbøkene oppdatert.

Når det gjelder oversettelse fra norsk (bokmål) til engelsk og 58 fremmedspråk er dette en elektronisk online oversetter som utvikles kontinuerlig. Oversetteren blir bedre og bedre, men man kan ikke sikre seg mot at visse oversettelser kan bli feil og dermed fremstå som uforståelige for den som leser oversettelsen. Man må derfor være forsiktig om man benytter oversetteren til oversettelser av sensitiv eller viktig informasjon.

Norskordbok.net tar ikke ansvar for feil og feiltolkninger som følge av søkeresultater på disse nettsidene.

————————–

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://norskordbok.net/1/norsk-ordbok/trackback/

Velkommen til norsk ordbok

På norskordbok.net finner du de nødvendige oppslagsverkene for å finne fram i det norske språk.

Prøv også; Norsk Skole – Skole og fag for elever, lærere og foreldre! Stiler, tekster, oversettelser og mye mer til hjelp i fremmedspråk, nynorsk- og bokmål-faget og andre fag!

Som du vil se av menyen ovenfor kan du velge mellom ordbok og oppslagsverk for norsk (bokmål), nynorsk og riksmål. I tillegg har vi et menyvalg for oversettelse av norsk (bokmål) til eller fra engelsk og 59 fremmedspråk.

Norskordbok.net gir deg den beste samlingen av ordbøker på internett.

Norskordbok.net er spesielt utviklet for å være et verktøy til elever og studenter på ungdomsskole, videregående skole, høyskole og universitet. Det er imidlertid viktig å forstå at den selvstendige tanke må brukes sammen med et elektronisk verktøy. Hjelpen man får fra dette verktøyet erstatter ikke elevens eller studentens behov for selv å anstrenge seg i det faget man benytter norskordbok.net.

Øvrige brukergrupper vi har fått henvendelser fra er; journalister, forfattere og offentlig ansatte som er pålagt å beherske både norsk (bokmål) og nynorsk.

Utover dette er det helt klart vårt inntrykk at det norske folk er veldig opptatt av sitt språk, spesielt de gruppene som ligger i «ytterkantene», de som benytter enten nynorsk eller riksmål. Bekymringen om forfall i det norske språk er nok betydelig overdrevet. Språket tilpasser seg hele tiden og nye ord tas opp i et moderne norsk språk, uavhengig om det er norsk (bokmål), nynorsk eller riksmål. Nettopp dette er det viktig og nyttig å kunne bruke en elektronisk ordbok til.

Norsk ordbok for norsk (bokmål), nynorsk og riksmål er knyttet til kilder som hele tiden holder disse ordbøkene oppdatert.

Når det gjelder oversettelse fra norsk (bokmål) til engelsk og 58 fremmedspråk er dette en elektronisk online oversetter som utvikles kontinuerlig. Oversetteren blir bedre og bedre, men man kan ikke sikre seg mot at visse oversettelser kan bli feil og dermed fremstå som uforståelige for den som leser oversettelsen. Man må derfor være forsiktig om man benytter oversetteren til oversettelser av sensitiv eller viktig informasjon.

Norskordbok.net tar ikke ansvar for feil og feiltolkninger som følge av søkeresultater på disse nettsidene.

————————–

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://norskordbok.net/1/norsk-ordbok/trackback/